Hvad betyder det, når der er ro på i en organisation?

At have “ro på organisationen” betyder generelt, at der er stabilitet, harmoni og en fredelig atmosfære inden for organisationen. Det indebærer, at der er få eller ingen konflikter, stress eller uro, og at arbejdet udføres effektivt med trimmede forretningsprocesser.Tydelig, ligefrem og ærlig kommunikation giver gevinst, da planlægningen kan foregå effektivt og aftalerne lettere kan overholdes. […]

Read More

”Det er ikke sikkert vi gør tingene ens, men vi kommer i mål sammen”

Plejecenteret Østermarken har en klar vision for 2023, der lyder: ”Vi vil være et sted, hvor man ønsker at være medarbejder, beboer og pårørende, med god trivsel og indhold i hverdagen”. For at nå derhen har de været igennem uddannelsesforløbet KAMPUS fra INKU. Det er et forløb, der har givet flere læringspunkter, og som har […]

Read More

Relationsarbejdet i ældreplejen er et vigtigt kompetence-element

Der hersker mange sejlivede myter om arbejdet i ældreplejen, og i INKU mener vi, at man er nødt til at tage et opgør med diskursen om, at medarbejdere på plejehjem kun holder ”de gamle” hen, indtil de skal herfra. I så fald mangler vi i vores samfund selve respekten for livet, mener vi. I INKU […]

Read More

Ro i sindet og i samvittigheden skaber resultater

På et forsorgshjem i Jylland er de kommet i mål med det, der syntes uopnåeligt. En fredag eftermiddag har tillidsrepræsentanten og den daglige leder prioriteret en times god samtale med INKU. Afdelingslederen har fungeret som leder på forsorgshjemmet i 10 år, og i 2021 tog hun en beslutning, der skulle vise sig at få stor […]

Read More

Stoltheden skal tilbage i ældreplejen

Silkeborg-virksomhederne INKU og Teamtraining er specialister inden for sundhedssektoren. Sammen hjælper de danske kommuner med at få selvstyrende teams til at lykkes. For de nye vinde, der blæser på ældreområdet, kræver forandring. Den nye SVM-regering vil sætte ældreområdet fri. Social- og sundhedshjælpere skal – populært sagt – spille kort med borgerne frem for at bruge […]

Read More

“2 panodiler og 52 klik – det er jo vanvittigt” udtaler plejehjemsleder

En råkold eftermiddag er slet ikke så slem endda, når man som os i INKU, har fornøjelsen af at træde indenfor på landets mange plejehjem. Hjertelige smil, humor og omsorg møder os gang på gang. På denne vinterdag, havde vi fornøjelsen af at facilitere strategiprocessen for den samlede leder og trio gruppe. Dette indgår som […]

Read More

Landets SOSU-ledere bliver svigtet

Sådan udtales det i en artikel i Magasinet Pleje. I mange tilfælde er det en af fagpersonalet, der ender som leder, hvilket giver en god faglig ballast, men ikke nødvendigvis den ledelsesmæssige.
 
I artiklen udtaler 2 af INKU’s tankeledere sig på omstændighederne.

Read More