Supervision

Vi tilbyder supervision med to forskellige fokusområder.
Det ene fokusområde er medarbejdertrivsel, mens det andet fokusområde har tre perspektiver: Sagen og faget, det personlige samt det relationelle.
Læs mere om de to fokusområder herunder.

Supervision er vejen til overblik, så du bliver mere sikker i dit fag – og afklaret med dine beslutninger. Det er samtidig et fortroligt rum, som mange har behov for i en travl hverdag.

Generelt, har der ikke været tradition for sundhedsfaglige at tage personfaglig supervision, sådan som der har været tradition for i det socialpædagogiske regi. Dette på trods af, at begge faggrupper dagligt arbejder med andre menneskers lidelser. Vi har længe kendt til risikoen for udbrændthed i de fag, som har med menneskelig omsorg og behandling at gøre. 

Når du arbejder med mennesker, kan du have stor gavn af supervision, fordi det hjælper dig til at: • Løse udfordringer, før de bliver til problemer

 • Reflektere over faglige udfordringer – og finde nye, brugbare vinkler

 • Blive bevidst om dine egne ressourcer og kompetencer

 • Mindske konflikter – både med og blandt kolleger og medarbejdere

 • Dele dine bekymringer med andre og finde handlemuligheder

 • Styrke trivslen

 • Dele viden med dine kolleger

 • Nå faglige mål

 • Reflektere - Hvad kunne jeg have gjort anderledes?

 • Opleve personlig støtte og ikke være alene med problemet

Kompleksiteten i omsorgsfagene er i dag høj, og kræver af vores professionelle hjælpere en stor faglighed, forståelse og venlighed overfor borgere, der måske kræver mere end tidligere.

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, som understøtter din faglige udvikling og øger kvaliteten af dit arbejde.

Supervision med fokus på medarbejdertrivsel

Hos INKU tilbyder vi supervision til både ledere, medarbejdere og grupper. Vi har gang på gang erfaret, hvordan formel supervision er vigtigt for organisationer, fordi det skaber tilfredshed og øger arbejdsglæden.

Et supervisionsforløb giver nemlig den enkelte en større forståelse for arbejdslivet – og en bevidsthed om egen rolle på arbejdspladsen.

Vores tilgang er at yde respektfuld supervision ud fra din faglighed og dit uddannelsesmæssige grundlag. Samtidig har vi fokus på de værdier, som er bærende på din arbejdsplads.

Strategi

Temaerne kan f.eks. være:

 • Håndtering af et problem i en gruppe, som flere oplever i hverdagen
 • Faglig støtte og udvikling
 • Gensidig sparring mellem kolleger
 • Hvordan tager man den svære samtale med patienter, borgere eller kolleger?
 • Hvordan skaber vi tryghed i personalegruppen?
 • Hvordan håndterer jeg en potentiel konfliktsituation?
 • Forebyggelse af stress, udbrændthed og sygemeldinger

Vores supervision med fokus på medarbejdertrivsel tager 1,5 time pr. gang.

SupervisionsGruppen tilbyder, i samarbejde med os, supervision med et lidt andet fokus og i et andet format - nemlig supervision med tre perspektiver i fokus.

Supervision med tre perspektiver i fokus

Supervision er et vigtigt redskab til at imødekomme de sundhedsfagliges behov for person- og fagudvikling. Når vi forestår supervision har vi fokus på tre centrale perspektiver for at sikre, at deltagerne får et helstøbt udbytte af supervisionen.

Supervisionens fokus på sagen og faget bidrager til den faglige kvalitet og udvikling. Ved at analysere konkrete cases og situationer kan vi lære af vores erfaringer, identificere alternative tilgange og udvikle nye perspektiver. Dette hjælper med at forbedre vores faglige praksis og træffe velinformerede beslutninger.

Ved at have fokus på det personlige perspektiv kan man opnå øget selvbevidsthed og forståelse af egne styrker, blinde pletter og følelsesmæssige reaktioner. Dette giver mulighed for at arbejde mere bevidst og autentisk, hvilket igen kan bidrage til den personlige vækst og trivsel.

Det relationelle perspektiv i supervision hjælper med at styrke de interpersonelle færdigheder og evne til at opbygge tillidsfulde og støttende relationer. Dette er afgørende for effektivt at arbejde med kolleger, pårørende og borgere.

Arbejdsmetoden er typisk individuel gruppesupervision, hvor gruppens medlemmer skiftes til at tage emner op. Resten af gruppen inviteres ind i processen som reflekterende team, modellering (fokuseringsteknik), rollespil eller grupperefleksion.

Denne supervision med fokus på de tre perspektiver tager 3 timer pr. gang.

Supervision med udgangspunkt i hverdagen

Vores tilgang i denne supervision er oplevelsesorienteret, idet vi tager udgangspunkt i medarbejdernes egne udfordringer og erfaringer. Samtalen tager udgangspunkt i en anerkendende og bekræftende samtalekultur i en ramme af fordomsfri og åben dialog.

Ud fra et medarbejderperspektiv er udbyttet af supervisionen især forbundet med, at de får nye perspektiver, som kan kobles til konkrete situationer med borgere og pårørende i praksis.

Vi arbejder målrettet med at understøtte lærings- og udviklingsprocesser i både grupper og hos den enkelte medarbejder, så arbejdspladsen kan blive så velfungerende som muligt. Du kan derfor aftale både individuelle forløb og supervision i grupper med fagligt dygtige supervisere fra INKU, men det er også derfor, vi samarbejder med SupervisionsGruppen, der er specialister indenfor supervision, og som alle har en sundhedsfaglig baggrund.
Læs mere om dem på: supervisionsgruppen.dk

Ny forskning, som SupervisionsGruppen står bag viser, at supervision kan forebygge udbrændthed hos sundhedsfaglige. Det er den første større undersøgelse af effekten af personfaglig supervision. Uddrag af resultatet af undersøgelsen kan læses her hos KL’s hjemmeside: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/kls-casebank-rekrutteringsinitiativer-paa-aeldre-og-sundhedsomraadet/kolding-kommune-supervision-skaber-fagligt-overskud/

Er der behov for supervision på din arbejdsplads?
Vi er altid klar til en helt uforpligtende snak om jeres overvejelser og behov.