Ledelsesproces

INKU's ledelsesproces ruster dig til at udarbejde en strategi, og omsætte den til praksis i hverdagen

Resultater kommer ikke af sig selv. De kræver et overordnet blik for, hvor man skal hen, samt konkrete handlinger som sikrer, at organisationen når sine mål.

Hos INKU har vi stor erfaring med at understøtte ledere i at udvikle stærke strategier, som skaber resultater, og samtidig styrker og udvikler arbejdsglæde, trivsel og stolthed hos både ledelse og medarbejdere.

Når vi indgår et samarbejde med jer, starter vi med at udarbejde en plan for, hvor I vil hen. Planen tager udgangspunkt i jeres organisations situation, som den ser ud nu og her.

Herefter fastlægges en strategi i samarbejde med ledelsen. Samtidig hjælper vi jer med at definere en proces, som består af konkrete mål og midlerne til at nå både delmål og de endelige mål.

I processen arbejder vi blandt andet med: 

 • Værdier og værdigrundlag
  Her ser vi på, hvad I står for. Hvad er rigtigt og forkert? Hvordan kan omverdenen mærke jeres værdier, når de møder jer?
 • Mission og idé
  Hvorfor eksisterer organisationen? Hvad er ideen med den? Hvad leverer I, som omverdenen vil have svært ved at undvære?
 • Vision
  Hvad vil organisationen? Hvad er det langsigtede mål? Hvordan får I ejerskab og fælles forståelse for, hvor I skal hen?
 • Kernekompetencer
  Hvad er det organisationen kan, som kunderne sætter pris på? Hvad giver både udviklingsmuligheder og konkurrencemæssige fordele, som gør jer stærkere end konkurrenterne?

Når vi er godt i gang med ledelsesprocessen, inkluderer forløbet også løbende ledersparring.

Via individuel coaching har vi her fokus på at støtte den enkelte leder i at: 

 • Styrke ledelsesrummet

 • Implementere forandringsprocessen

 • Håndtere ledelsesopgaven; operationelt, taktisk og strategisk

Når strategien skal implementeres, tilbyder vi forløbet KAMPUS som har fokus på medarbejderudvikling. Her tages afsæt i virksomhedens strategiske mål, når der arbejdes med gruppen og den enkelte medarbejders håndtering af hverdagens udfordringer.

Er I klar til at arbejde med jeres ledelsesproces? Eller er du lidt i tvivl, om det er noget for jer?
Vi er altid klar til en helt uforpligtende snak om et muligt samarbejde.