Mission, vision, værdier og tilgang

Hos INKU arbejder vi anerkendende og systemisk. Det vil sige, at vi møder vores kunder med fokus på ressourcer, kompetencer og potentialer – både når det gælder individ, ledelse, team og organisation.

Den systemiske tilgang betyder også, at vi arbejder helhedsorienteret. Vi zoomer både ind og ud på kerneopgaven og dens aktører.

Vision

Vi vil skabe et styrket fundament for virksomheder, der har fokus på trivsel og udvikling

Mission

Vi gør mennesker fagligt stolte

Vores værdier

Ordentlighed

Vi møder mennesket med respekt og ærlighed, og holder hvad vi lover

Ligeværdighed

Med åbenhed og nysgerrighed, møder vi mennesket i øjenhøjde

Anerkendende

Vi italesætter ressourcer og kompetencer, med fokus på trivsel og udvikling

Bag INKU finder du et kompetent team, med bred erfaring for at arbejde med mennesker, udvikling og undervisning, i og udenfor plejesektoren. 

Fælles for os er, at vi har et stærkt fundament og ekspertviden indenfor sundhedssektoren samt private og offentlige virksomheder. 

Vores konsulenter og undervisere har mange års erfaring med at skabe udvikling i virksomheder og for det enkelte menneske. De har alle relevante uddannelser og kurser, og dermed et stærkt afsæt for at levere høj kvalitet og nærvær i mødet med det enkelte menneske.

Højt fagligt niveau

Ved et kursusforløb prøver vi at skabe stolthed og styrke i deltagernes faglighed. Fordi vi ved, at arbejdsglæde og faglig stolthed fører til.      

  • Større trivsel
  • Højere effektivitet  
  • Lavere sygefravær  
  • Bedre økonomisk bundlinje

Metoder og tilgang

INKU's værdier i praksis

Når vi er ude og undervise møder vi vores kunder med fokus på ressourcer, kompetencer og potentialer – både når det gælder individ, ledelse, team og organisation. Vores tilgang betyder også, at vi arbejder helhedsorienteret. Vi zoomer både ind og ud på kerneopgaven og dens aktører.

Vores mål er at gøre din arbejdshverdag bedre, og vores tilgang et bygget for at opnå det.

inku passion værdi

En anerkendende og systematisk tilgang

Det vil sige, at vi møder vores kunder med fokus på ressourcer, kompetencer og potentialer – både når det gælder individ, ledelse, team og organisation.

Den systemiske tilgang betyder også, at vi arbejder helhedsorienteret. Vi zoomer både ind og ud på kerneopgaven og dens aktører.

Motivation og positive tanker

Vi har stor passion for at flytte mennesker. Konkret vil vi gerne hjælpe dig og dine kolleger med at tage vigtige skridt, som at tage mere ansvar for, og bidrage til oganisationens kerneopgave, eller være drivkræften bag at skabe motivation og trivsel i hverdagen.

Vi erfarer nemlig, at den gode udvikling begynder, når den samlede kollegagrupper er motiveret. Det indgyder mod til at gøre ting som man ikke gjorde før, så udfordringer og konflikter bedre kan løses, i sammenhold.

Praksisnær udvikling, der fungerer i hverdagen

Vi tror på praksis. Man skal ikke bare lære noget og tale om ting, men ud og bruge sin viden i hverdagen.

I et kursus med os oplever du derfor at vi er praksisnære, og viser dig hvordan.

Vores mange års erfaring betyder, at vi kan skabe lederudvikling og medarbejderudvikling, som passer til netop jeres behov.

Fokus på de gode historier om Danmarks plejesektor

Ligesom vi brænder efter at give Danmarks plejesektor et løft, er vi også vågne udenfor kurserne, og elsker at høre om og fortælle den gode historie om vores kunder og interessenter.

I INKU er vi vågne for de vinde der blæser, og prøver at videreformidle den gode fortælling om vores samarbejdspartnere. Det er del af vores målsætning om at skabe værdi, både under og efter vi har færdiggjort et kursus med dig. For når man arbejder med mennesker, arbejder man i et fællesskab, og en god nyhed kan give et smil på læben for alle.

Taler vores værdier til dig? Og kunne du tænke dig en uforpligtende samtale med os, for at høre om et samarbejde ville have værdi for din organisation?