Demens og adfærd


Oplever I også at have flere borgere, der lider af demens? Kender du følelsen af ikke at vide, hvad det næste skridt i et forløb med borgeren er?

Med udviklingen af målgruppen til flere komplekse borgere er det vigtigt, at I også får tilført de nødvendige redskaber for at være klædt på til opgaven, da relationen ikke kan stå alene.

Det kan påvirke både arbejdsglæde og faglig stolthed ikke at have lært de rigtige redskaber og metoder i mødet med demensramte borgere.

I INKU er vi specialister inden for sundhed. Det gælder også mental sundhed. Derfor har vi udviklet et uddannelsesforløb til dig, der kan nikke genkendende til ovenstående udfordringer.

Demens og adfærd – fokus på borgere med demens

Hovedoverskrifterne, som vi kommer igennem på kurset, vil typisk være følgende:

 • Udvikle et klinisk blik via observation af borgerens symptomer og adfærd - og koble det til viden om både diagnoser, behandling og praktiske redskaber.

 • Beskrive kliniske observationer systematisk og præcist – både mundtligt og skriftligt. Herunder at anvende et nuanceret fagsprog og argumentere fagligt, så du bliver stærkere til tværfagligt samarbejde.

 • Håndtere konflikter bedst muligt – det inkluderer også dit eget ansvar i dem - og ud fra domæneteorien blive i stand til at vurdere, hvad der er i spil hos dig, når det bliver svært at håndtere hverdagen.

 • Bruge ’Personcentreret omsorg’ ved demensramte for at skabe de bedste livsvilkår for borgeren og skabe større forståelse og arbejdsglæde.

På de tre dage lærer du følgende:

Hvordan vi observationer systematisk og præcist – både mundtligt og skriftligt. Herunder at anvende et nuanceret fagsprog og argumentere fagligt, så du bliver stærkere til at samarbejde tværfagligt og med borgerens pårørende, når vi har fokus på de demensramte borgere.

Herunder også omkring:

 • Samarbejdsformer og Relationel koordinering.

 • Hvordan du anvender ’perspektivskifte’ og yder ’personcentreret omsorg’ i arbejdet med borgeren og dennes pårørende.

 • Hvordan du skal have opmærksomhed på over- og underinvolvering, samt mentalisering.

 • Interaktion og kommunikation.

Da undervisningen ikke kan stå alene, er der i forløbet planlagt tre gange praksiscoaching, hvor vores underviser indgår i jeres hverdag og guider til brug af det lærte materiale. Derudover indgår der ledercoaching, hvor lederne coaches i udviklingsarbejdet, og hvordan man implementerer de nye arbejdsgange samt den nye komplekse borgergruppe, som lederne også udfordres af i deres praksis.

Til sidst indgår der også faglig supervision over tre omgange. Supervisionen foregår i grupper, hvor frustrationer konverteres til konstruktive handleplaner.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker, som er ramt af demens.
Din hverdag er for eksempel på bosteder, visitationen, i hjemmeplejen eller på plejehjem.

Du har en baggrund som SOSU-hjælper, SOSU-assistent, ufaglært social- og sundhedspersonale, pædagog, sygeplejerske, terapeut, visitator, sagsbehandler eller tilsvarende.

Hus

Dine undervisere

Du undervises af sygeplejersker og psykiatrikonsulenter, der i deres årelange arbejde med demente og psykiatri har erfaret, at mange medarbejdere mangler værktøjerne til at kunne give borgerne den rette hjælp. Samtidig har de gang på gang konstateret både utryghed og usikkerhed for opgaver med borgere ramt af demens.

Undervisernes baggrund er blandt andet:

 • Sygeplejersker med årelang erfaring fra psykiatrien.

 • Erfaring fra både socialpsykiatriske bosteder, hjemmepleje, ambulatorier samt åbne og intensivt skærmede afdelinger.

 • Supervisorer og coaches.

 • Diverse diplomuddannelser og efteruddannelser inden for bla.: ‘Konflikthåndtering’, ‘Den motiverende samtale’, ‘Assertion’, ‘Psykologisk tryghed’ og ‘Grafisk facilitering’.

Vi er altid klar til en helt uforpligtende snak om et muligt samarbejde.