Extended DISC

Forstå dig selv og din omverden med DISC

Extended DISC er anerkendt i hele verden som et personprofilværktøj af høj kvalitet. Det kan fx bruges til rekruttering, personlig udvikling, sammensætning af teams og udvikling af ledere og medarbejdere. Brug det til at forstå dig selv – samt de mennesker, du skal hjælpe eller samarbejde med.

INKU tilbyder er forløb med Extended DISC personprofil som omdrejningspunkt.

Extended DISC er et værktøj til at teste personlighed og adfærd. Derfor er det meget brugbart for personale, som arbejder med andre mennesker. Man får nemlig en viden om, hvorfor andre agerer, som de gør.

Samtidig får man et indgående kendskab til sig selv; viden som kan bruges til at arbejde mere målrettet og effektivt.

Vi tilbyder forløb for teams. Deltagerne får viden om mennesketyper, så de bedre kan forstå, hvad der ligger til grund for andres adfærd. De får desuden hjælp til at opsætte klare mål for sig selv, både personligt og arbejdsmæssigt.

DISC Styrker dine færdigheder inden for:

 • Motivation og drivkræfter
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Typebestemt ledelse

Form og indhold

Extended DISC forløbet består af en individuel adfærdsprofil og samtaler, samt to fælles kursusdage for teamet.

Individuel adfærdsprofil

.
Hver deltager får tilsendt et link til en personprofilanalyse, som skal udfyldes. Efterfølgende får man en individuel tilbagemelding om resultaterne.

To individuelle sparringssamtaler

Sparring om brug af den nye viden i relation til deltageren selv og i forhold til kolleger, borgere og andre samarbejdspartnere.

Kursusdage for afdelingen

 • Teoretisk viden om adfærdstyper
 • Kommunikationsstil
 • Behovsafdækning
 • Motivation

Dagene giver en indgående viden om, hvorfor du selv, dine kolleger, borgere eller andre omkring dig, reagerer som I gør, i bestemte situationer. Det er viden, som kan bruges proaktivt og positivt i dit individuelle arbejde og i samarbejdet med andre mennesker.

Udbytte


Indsigt i egen og andres mennesketype giver aha-oplevelser. Pludselig forstår man hinanden og bliver i stand til at kommunikere i øjenhøjde med sin modtager.

Med en Extended DISC personprofil får deltagerne:

 • Indgående viden om sig selv og egne potentialer
 • Kendskab til andre mennesketyper, så man kan kommunikere præcist
 • Bevidsthed om uhensigtsmæssig adfærd
 • Evnen til at disponere egen energi og fokus
 • Hjælp til at udvikle en personlig handleplan med klare mål og succeskriterier

INKUs forløb med Extended DISC bygger på tilgangen certificeret af HR Solutions. Hvis du vil vide mere om kurset, kan du kontakte os til en uforpligtende samtale, og lære mere om, hvordan personprofiler kan styrke dit team.