Coaching

Formålet med coaching er at støtte og styrke både det enkelte individ og organisationen med at tackle konkrete udfordringer i hverdagen, samt med at implementere og omsætte læring fra kursusdagene til praksis.

Vi har som individer og teams brug for kontinuitet og tryghed, især ved læring og forandringer. Når nyt skal indlæres og fungerende vaner bliver udfordrede, kan dagligdagen hurtigt tage over, og vi falder tilbage på det trygge og kendte. Coachingsamtaler vil være et trygt og tillidsfuldt afsæt for læring og nye skridt.

INKU tilbyder to typer coachingsamtaler

1:1

Individuelle samtaler, hvor vi arbejder med det der udfordrer og det der fylder. Derfra kan vi fokusere på nye skridt og løsninger.

Vi hjælper dig med både at zoome ind og zoome ud, og høste indsigter og finde nye veje ud fra de konkrete udfordringer.

Alle samtaler sker i et fortroligt rum, og afholdes enten fysisk på arbejdspladsen, på tlf. eller virtuelt.

En coachingsituation kan indeholde:

 • Samarbejdsudfordringer
 • Manglende selvværd
 • Håndtering af pres
 • Kommunikative misforståelser
 • Grænsesætning
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • M.v.

On the job coaching

Det overordnede mål med on-the-job-coaching er, at deltagerne får inspiration og feedback på hverdagssituationer, hjælp til egen refleksion på kropssprog og handlinger, samarbejdssituationer, håndtering af pres og dilemmaer, egen rolle og ansvarlighed ind i teamet.

Temaerne kan f.eks. være:

 • Udfordringer ved overlap ved vagtskifte
 • Konfliktsituationer
 • Pres og stress
 • Misforståelser
 • Intern kommunikation samt
 • Kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere/kollegaer
 • M.v.

Ved On-the-job-coaching er underviseren med rundt i hverdagen med det formål at være ekstra øjne og ører. Feedback omfatter bl.a. observation af den enkelte og teamets feedback-kultur, kommunikation og samspil med f.eks. hinanden, beboere og pårørende.

De metoder og værktøjer vi anvender tager udgangspunkt i forløbet KAMPUS, idet det understøtter læringen og indholdet på de enkelte trin.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om et muligt samarbejde.