Psykiatri i praksis

Oplever I også at have flere komplekse borgere end før? Kender du følelsen af ikke at vide, hvad det næste skridt i et forløb med borgeren med psykiske udfordringer er?

Med udviklingen af målgruppen til flere komplekse borgere er det vigtigt, at I også får tilført de nødvendige redskaber for at være klædt på til opgaven, da relationen ikke kan stå alene.

Det kan påvirke både arbejdsglæde og faglig stolthed ikke at have lært de rigtige redskaber og metoder i mødet med borgeren, der har udfordringer med psyken.

I INKU er vi specialister inden for sundhed. Det gælder også mental sundhed. Derfor har vi udviklet et uddannelsesforløb til dig, der kan nikke genkendende til ovenstående udfordringer, og vi tilpasser selvfølgelig forløbet til jeres afdeling.

Nedenfor kan du læse, hvad du kan lære på vores Psykiatri i Praksis-kursus.

Psykiatri i praksis - fokus på borgere med psykiske udfordringer

Hovedoverskrifterne, som vi kommer igennem, vil typisk være følgende:

 • Udvikle et klinisk blik via observation af borgerens symptomer og adfærd - og koble det til viden om både diagnoser, behandling og praktiske redskaber.

 • Beskrive kliniske observationer systematisk og præcist – både mundtligt og skriftligt. Herunder at anvende et nuanceret fagsprog og argumentere fagligt, så du bliver stærkere til tværfagligt samarbejde.

 • Håndtere konflikter bedst muligt – det inkluderer også dit eget ansvar i dem - og ud fra domæneteorien være i stand til at vurdere, hvad der er i spil hos dig, når det bliver svært at håndtere hverdagen.

 • Have opmærksomhed på over- og underinvolveringen i forhold til den enkelte borger og vedkommendes rehabilitering. Herunder også evnen til at mentalisere og viden om, hvordan man kan øge sin mentaliseringskapacitet.

Kurset er udarbejdet ud fra de procedurer, der anvendes på intensivt skærmede psykoseafsnit, hvor mennesker er til fare for sig selv eller andre. Her er de rigtige arbejdsgange og procedurer altafgørende for de handleplaner, der sættes i gang.
Efterfølgende er alt materiale blevet tilpasset til relevant kommunal praksis.

På de tre dage lærer du følgende:

 • Hvordan vi inddrager ’Perspektivskifte’ for at få større forståelse for borgeren og dennes pårørende.
 • Personer, der er til fare for sig selv og andre: Hvad skal observeres, hvordan spottes forværring og hvornår inddrages lægen?
 • Hvordan man ved, om borgerens behov primært er pædagogiske.
 • Lavpraktiske redskaber til brug i hverdagen. Hvordan holdes fx øje med forbedring eller forværring hos en borger med diagnoser som autisme, depression, skizofreni eller rusmiddelproblematikker? Og hvordan dokumenteres dette?
 • Interaktion og kommunikation.

Kurset vil også give dig faglig stolthed og trivsel i borgerforløbene. Borgere med psykiske udfordringer ses nemlig oftere i sundhedsfaglig sammenhæng, da flere borgere med psykiske udfordringer, der før blev visiteret udelukkende socialpsykiatrisk støtte, nu også bliver visiteret til rehabilitering og pleje.

Da undervisningen ikke kan stå alene, er der i forløbet planlagt tre gange praksiscoaching, hvor vores underviser indgår i jeres hverdag og guider til brug af det lærte materiale. Derudover indgår der ledercoaching, hvor lederne coaches i udviklingsarbejdet, og hvordan man implementerer de nye arbejdsgange samt den nye komplekse borgergruppe, som lederne også udfordres af i deres praksis.

Til sidst indgår der også faglig supervision over tre omgange. Supervisionen foregår i grupper, hvor frustrationer konverteres til konstruktive handleplaner.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker, som har psykiske udfordringer. Din hverdag er f.eks. på bosteder, i hjemmeplejen, på plejehjem, midlertidige opholdssteder, opsøgende arbejde eller i bostøtteregi. Da flere arbejdspladser oplever, at deres borgergruppe øges i kompleksitet, kan din hverdag også være i daginstitutioner, på jobcentret eller i borgerservice.

Du har en baggrund som SOSU-hjælper, SOSU-assistent, ufaglært social- og sundhedspersonale, pædagog, sygeplejerske, terapeut, visitator, sagsbehandler eller tilsvarende.

Hus

Dine undervisere

Du undervises af psykiatriske sygeplejersker og psykiatrikonsulenter, der i deres årelange arbejde med psykiatri har erfaret, at mange medarbejdere mangler værktøjerne til at kunne give borgerne den rette hjælp. Samtidig har de gang på gang konstateret både utryghed og usikkerhed for opgaver med borgere med psykiske udfordringer.

Undervisernes baggrund er blandt andet:

 • Psykiatrisk sygeplejerske – opsøgende opgaver
 • Sundhedskonsulenter i hjemmeplejen med erfaring fra både socialpsykiatriske bosteder, hjemmepleje, ambulatorier samt åbne og intensivt skærmede afdelinger
 • Diplom i Psykiatri
 • Supervisor
 • Internationale kurser fra Stanford og Adelaide University – specialisering i tidlig opsporing af psykoselidelser og dobbeltdiagnoser

Er du nysgerrig på baggrunden for, hvorfor der er flere borger med psykiske udfordringer sammenlignet med tidligere? Det kan du læse mere om ved at skrive en e-mail til: sk@inku.dk

Derefter vil du få tilsendt vores faglig artikel.
Vær opmærksom på, at du tilmeldes vores månedlige psykiatriske nyhedsbrev samtidig, men bare rolig - vi spammer ikke.

Vi er altid klar til en helt uforpligtende snak om et muligt samarbejde.