Psykiatri i praksis

Oplever I også at have flere komplekse borger end før? Kender du følelsen af ikke at vide, hvad det næste skridt i et forløb med borgeren med psykiske udfordringer er? Ved du altid, hvad og hvordan du bedst dokumenterer dine psykiatriske observationer?

Med udviklingen af målgruppen til flere komplekse borgere er det vigtigt, at I også får tilført de nødvendige redskaber, for at være klædt på til opgaven, da relationen ikke kan stå alene.

Det kan påvirke både arbejdsglæde og faglig stolthed, ikke at have lært de rigtige redskaber og metoder i mødet med borgeren, der har psykiske udfordringer.

I INKU er vi specialister inden for sundhed. Det gælder også mental sundhed og har derfor udviklet et uddannelsesforløb til dig, der kan nikke genkendende til ovenstående udfordringer.

På dette forløb vil du få kompetencer til at kunne svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad skal jeg observere og hvordan vurderer jeg et psykisk funktionsniveau?
 • Hvordan tilpasser jeg min handleplan efter det psykiske funktionsniveau og hvor i forløbet, er der behov for hvilken indsats?
 • Hvordan deeskalerer jeg en konflikt og lægger en forberedende kriseplan?
 • Hvornår er det relevant at inddrage samarbejdspartner og hvad er mit ansvarsområde?
 • Hvordan sikrer jeg at kunne rumme et svingende funktionsniveau?
 • Hvilke mestringsstrategier kan jeg bruge, når jeg er belastet i kontakten med borgeren uden at bruge over- eller underinvolvering?

Kurset er udarbejdet ud fra de procedurer, der anvendes på intensivt skærmede psykoseafsnit, hvor mennesker er til fare for sig selv eller andre, og hvor de rigtige arbejdsgange og procedurer er altafgørende for de handleplaner, der iværksættes. Efterfølgende er alt materiale blevet tilpasset til relevant kommunal praksis.
Samtidig vil kurset give dig faglig stolthed og trivsel i borgerforløbene, som du møder oftere i din hverdag, eftersom flere borgere med psykiske udfordringer, der før blev visiteret udelukkende socialpsykiatrisk støtte, nu også ses i sundhedsfaglige sammenhæng, som følge af rehabiliterings- og plejegøremål.

Indhold - Psykiatri i praksis

Tre-dagsforløb, med allerede udarbejdede procedurer til implementering, samt handouts som lommekort med fagterminologien inden for psykiatri, samt de procedurer der skal iværksættes ved forskellige borgergrupper.

 

På de tre dage lærer du følgende:

Dag 1

Observere, dokumentere og vurdere borgerne med en psykisk udfordring, ved hjælp af praksisnære videoer, hvor der trænes den psykiske observation og psykisk triagering.

Dag 2

Eget og samarbejdspartnerens ansvarsområde, metoder til produktivt samarbejde og kommunikation.

Dag 3

Redskaber og metoder til konfliktforebyggelse og -håndtering, samt hvordan der bevares arbejdsglæde.

Da undervisningen ikke kan stå alene, er der i forløbet planlagt tre gange praksiscoaching, hvor vores underviser indgår i jeres hverdag og guider til brug af det lærte materiale. Derudover indgår der tre gange ledercoaching, hvor lederne coaches i udviklingsarbejdet og implementering af de nye arbejdsgange, samt den nye komplekse borgergruppe, som lederne også udfordres af i deres praksis.

Til sidst indgår der også fagligt supervision a´ tre omgange, som er et gruppeforum, med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapeutisk supervision for at undgå over- og underinvolvering, samt give et forum, hvor frustrationer konverteres til konstruktive handleplaner.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker, som har psykiske udfordringer. Din hverdag er f.eks. på bosteder, i hjemmeplejen, på plejehjem, midlertidige opholdssteder, opsøgende arbejde eller i bostøtteregi. Da flere arbejdspladser oplever, at deres borgergruppe øges i kompleksitet, kan din hverdag også være i daginstitutioner, på jobcentret eller i borgerservice.

Du har en baggrund som SOSU-hjælper, SOSU-assistent, ufaglært social- og sundhedspersonale, pædagog, sygeplejerske, terapeut, visitator, sagsbehandler eller tilsvarende.

Hus

Dine undervisere

Du undervises af psykiatriske sygeplejersker og psykiatrikonsulenter, der i deres årelange arbejde med psykiatri har erfaret, at mange medarbejdere mangler værktøjerne til at kunne give borgerne den rette hjælp. Samtidig har de gang på gang konstateret både utryghed og usikkerhed for opgaver med borgere med psykiske udfordringer.

Undervisernes baggrund er blandt andet:

 • Psykiatrisk sygeplejerske – opsøgende opgaver
 • Sundhedskonsulenter i hjemmeplejen med erfaring fra både socialpsykiatriske bosteder, hjemmepleje, ambulatorier samt åbne og intensivt skærmede afdelinger
 • Diplom i Psykiatri
 • Supervisor
 • Internationale kurser fra Stanford og Adelaide University – specialisering i tidlig opsporing af psykoselidelser og dobbeltdiagnoser

Er du nysgerrig på baggrunden for, hvorfor der er flere borger med psykiske udfordringer sammenlignet med tidligere? Det kan du læse mere om ved at skrive en e-mail til: sk@inku.dk

Derefter vil du få tilsendt vores faglig artikel.
Vær opmærksom på, at du tilmeldes vores månedlige psykiatriske nyhedsbrev samtidig, men bare rolig - vi spammer ikke.

Vi er altid klar til en helt uforpligtende snak om et muligt samarbejde.