Seksualitet
i praksis

Få fokus på seksualitet i handiCap-, psykiatri- og ældreområdet

I vores forløb får deltagerne udvidet deres begreb og opfattelse af seksualiteten. De bliver opmærksomme på deres egne grænser, og de opnår en større sikkerhed i det faglige arbejde med beboeren og hele den sundhedsmæssige trivsel.

En del af undervisningen er konkret supervision på udvalgte cases, som medbringes til kurset. Det giver en ”hands on”-fornemmelse og bedre adgang til at omsætte faglig viden til konkret praktisk handling, så det du lærer også bliver brugt i hverdagen.

Seksualitet i praksis er en temadag på fem timer.
Temadagen kan med fordel kombineres med vores forløb Psykiatri i praksis, da nogle problemstillinger omkring seksualitet har et overlap med psykiatrien.
I næste afsnit kan du læse mere om, hvilke emner I kommer omkring på dagen.

Seksualitet i praksis - indhold og udbytte

Vi tilpasser naturligvis temadagen efter, hvilken målgruppe I arbejder med. De første to timer bliver der talt grundlæggende om seksualitet, mens de efterfølgende tre timer består af et specialiseret modul med fokus på jeres målgruppe.

Grundlæggende modul (2 timer)

 • Hvad er seksualitet?
 • Definition af seksualitet
 • Hvilken betydning har seksualitet for det enkelte menneske?
 • Hvorfor er seksualitet et vigtigt aspekt i den almene trivsel og sundhed?
 • Hvordan åbnes samtalen om seksualitet?
 • Basal viden om sygdommes indflydelse på seksualiteten
 • Egne grænser og forståelse af seksualitet som professionel sundhedsperson
 • Lovgivningsmæssig ramme omkring sundhed og seksualitet
 • Mulighed for hjælp til handleplan eller kontaktperson(er) for gruppen etableres.

Specialiseret modul med fokus på den enkelte målgruppe, plejecenter eller bosted (3 timer)

 • Demens – hvad betyder det for seksualitet at have en demens-sygdom?
 • Hjernens funktion og seksualitet – hvordan håndterer sundhedspersoner konfliktsituationer og uhensigtsmæssig grænseoverskridende adfærd? Konkrete cases medbringes, og der ydes supervision på de enkelte cases.
 • Handicap og psykiatri – hvad betyder det for seksualiteten at have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse?
  Hvordan kan beboeren få vejledning og hjælp til en sund seksualitet?
 • Vejledning i at sætte grænser og håndtere konflikter hos beboere med manglende grænser omkring seksualitet.
  Workshop om konkrete cases, der ydes supervision på.

Udbyttet af kurset skulle gerne være:

 • Viden om hvordan man åbner den svære samtale om seksualitet og dermed større faglig tryghed indenfor dette emne.
 • Faglig viden om demens og sygdommens indflydelse på seksualiteten, samt andre sygdomme relateret til alderdommen og deres indflydelse på seksualiteten.
 • Basisviden om seksualitet i relation til fysiske og psykiske handicap, og hvilke rammer der er for at kunne rumme og tale om seksualiteten på en naturlig måde med den enkelte borger med psykiske eller fysiske udfordringer.

Alle har behov for seksualitet

Seksualitet er en del af menneskers generelle og almene sundhed. Det er et menneskeligt behov og defineres som sådan af WHO.

WHO betegner seksualitet som nærhed og intimitet både fysisk og psykisk. Det er en vigtig del af livet i alle aldre – også når du bliver syg eller gammel.

En stor undersøgelse af danskernes seksualitet, Projekt SEXUS, viser, at flertallet af danskere mener at seksualitet er en væsentlig faktor for at have livskvalitet og trivsel i livet.
Ældre i alderen 60-75 år angiver eksempelvis, at de stadig har brug for seksualitet.
Vi ved fra undersøgelsen at det at have fokus på nærhed og intimitet hos ældre øger den generelle trivsel og nedsætter risikoen for sygdomme. Det gør sig også gældende ved mennesker med psykisk sygdom eller handicap.

Den sundhedsprofessionelle kan ofte opleve et to-vejs tabu mellem sig selv og beboere/borgere, fordi snakken om seksualitet er privat.
Vi ved, at mange beboere/borgere har et ønske om at blive inviteret til at åbne samtalen om seksualitet og kan have brug for råd og vejledning.

Plejepersonale undlader ofte samtalen på grund af manglende viden. Det vil vi gøre op med på denne temadag.

Tryk på knappen her under for at komme i kontakt med os.

Underviser

Vibeke Colstrup

Kontakt: vc@inku.dk

MØD DIN UNDERVISER

Vibeke Colstrup uddannet specialist i sexologisk rådgivning, fysioterapeut og psykoterapeut.

Hun har mere end 10 års erfaring i at tale om seksualitet og nedbryde tabu omkring dette emne – blandt andet ved undervisning af sundhedspersonale og borgere i kommuner.

Det er et faktum, at det stadig er svært at sætte seksualitet på dagsordenen for mange sundhedsfagligt uddannede, og det er en af hendes og INKU’s missioner at bryde to-vejs tabuet mellem personale og borger.