Fundament

Trivsel skaber forandring

Ledere og medarbejdere skal trives. Ellers kan de ikke løfte de komplekse opgaver, som sundhedssektoren i disse år står overfor. For det slider at arbejde med andre mennesker. Derfor skal den enkelte lære at passe godt på sig selv - og få øje på egne styrker og ressourcer.

Heldigvis går hverdagen som regel, som den skal. Men i perioder af vores liv kan udfordringerne blive for store. Uanset om problemerne opstår privat, på jobbet eller begge steder, er det vigtigt, at du hurtigt kommer på benene igen.

’Fundament’ er et helhedsorienteret trivselsforløb, som bygger på mange hundrede samtaler med mennesker under pres.

I dette forløb kan deltagerne mærke INKU´s årelange erfaring med udvikling af organisationer og medarbejdere. Vi har stået i spidsen for en lang række projekter for social- og sundhedssektoren og undersøgt indgående, hvad der virker, når mennesker skal have hjælp til at trives.

På baggrund af disse erfaringer kan vi tilbyde et målrettet forløb, som:    

 • Flytter deltagerne hen mod trivsel og arbejdsglæde
 • Styrker mental sundhed
 • Afhjælper stress
 • Giver løsningsmodeller til konflikthåndtering
 • Understøtter personlig udvikling og evnen til at skabe resultater

Form og indhold:

’Fundament’ hjælper med at højne trivslen i organisationer. Forløbet styrker teamet og den enkelte leder og medarbejder. I en vekselvirkning mellem kursusdage og individuelle samtaler arbejder I målrettet med trivsel og arbejdsglæde. 

Forløbet strækker sig over 12 uger. Det består af tre fælles kursusdage for afdelingen og tre individuelle samtaler med de enkelte deltagere.

Temaerne i Fundament forløbet:

Kursusdag 1

 • Balance og udviklingspotentialer
 • Ressourcer og kompetencer
 • Energigivere og energi-drænere
 • Symptomer og kroppens signaler
 • Nye mønstre – og aflæring af gamle
 • Gruppeøvelser

Individuel samtale 1 

 • Individuelle målsætninger / hvad har du brug for støtte til?
Sten
Pil

Kursusdag 2

 • Nye handlinger
 • Loyaliteter
 • Håndtering af konflikter
 • Gruppeøvelser

Individuel samtale 2

 • Opfølgning 
 • Implementering 
 • Nye skridt

Kursusdag 3

 • Vaner og mønstre
 • Ressourcer og handlemuligheder
 • Automatreaktioner
 • Fastholdelse af nye vaner
 • Fra reaktiv til kreativ
 • Identitet
 • Tankens kraft
 • Gruppeøvelser

Individuel samtale 3

 • Opfølgning 
 • Succeser, forhindringer og dilemmaer 
 • Handlemuligheder
Teamwork

’Fundament’ giver deltagerne et tydeligt udbytte: Specialistviden kombineret med individuel sparring og konkrete redskaber til at håndtere hverdagen. Forløbet hjælper teams med at ændre perspektiv – både personligt og fagligt.

Fundament blocks

Temaer – hvad har DU og DIT team brug for?

Det er naturligvis individuelt, hvad der kan forstyrre deltagernes fundament – og dermed stå i vejen for trivsel, arbejdsglæde og resultater.

På Fundament forløbet tager vi de temaer op, som udfordrer både teamet og den enkelte deltager.

Vores solide indsigt i sundhedssektoren betyder, at vi ved, hvor skoen i særlig grad kan trykke. Derfor vil vi også udfordre i processen for at sikre, at teamets trivsel belyses fra en række relevante vinkler.

Bygger på et solidt fundament

Omkring hver syvende dansker oplever ifølge en række undersøgelser tegn på belastning og stress. Det anslås, at der hver dag er omkring 35.000 danskere, som netop derfor melder sig syge fra jobbet.

Evalueringer af INKU's udviklingsprojekter viser, at især samtaleforløb med afsæt i den systemiske tankegang er udbytterige. Samtaleforløbene kan hurtigt hjælpe ledere og medarbejdere tilbage på sporet.

Men der er ingen grund til at vente til noget går galt. Tværtimod kan man som organisation få rigtig meget ud af at arbejde fokuseret med at skabe et godt arbejdsmiljø. For når medarbejdere trives, stiger effektiviteten og arbejdsglæden.

’Fundament’ er derfor udviklet på baggrund af solid viden og erfaring om, hvad der virker. Det bygger på forskningsresultater og tager afsæt i både individ og organisation. For ledere og medarbejdere skal trives både personligt og arbejdsmæssigt for at kunne håndtere det pres, som deres hverdag består af.

Sygemeldinger, personalemangel og personlige problemer. Meget kan spænde ben for trivslen i et team.
Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du understøtter din organisation på en måde, så alle trives optimalt.