KAMPUS

”KAMPUS” er INKUs kursusforløb designet til at udvikle medarbejdere og virksomheder til større arbejdsglæde, effektivitet og stolthed.

KAMPUS er et målrettet kursusforløb, som implementerer arbejdsglæde, effektivitet og stolthed på din arbejdsplads.

Forløbet varer sammenlagt 12 dage, og afvikles over cirka to år.

Vi tager afsæt i strategiske mål, som fastsættes sammen med jer, så I kan få størst muligt udbytte af kursusforløbet.

KAMPUS har et stærkt fokus på implementering og består blandt andet af on-the-job-coaching. Her får deltagerne hjælp til at integrere den nye viden i hverdagen. Fx feedback på hverdags- og samarbejdssituationer samt hjælp til refleksion over kropssprog og handlinger.

Vores tilgang er praksisnær, anerkendende og systemisk. Det vil sige, at deltagerne på KAMPUS kan mærke, at vi sætter fokus på ressourcer, kompetencer og potentialer hos både individ, ledelse, team og organisation.

Den systemiske tilgang betyder, at vi arbejder helhedsorienteret – og at vi både zoomer ind og zoomer ud på kerneopgaven og dens aktører.

Trin 1:

Fem dage.
Her skabes et fælles fundament ud fra de strategiske mål, der blev opsat inden kursusstart. Hvad betyder mission og vision for eksempel for, hvad der kræves af den enkelte?
Der sættes fokus på bevidstgørelse og egen adfærd.
Desuden laver deltagerne praksisnære øvelser, så vi er sikre på, at alle har en fælles forståelse og et godt udgangspunkt for det kommende samarbejde.

 

Trin 2:

To dage.
Nu retter vi blikket mod ressourcer og potentialer for den enkelte medarbejder og teamet som helhed. Alle deltagere får udarbejdet en personprofil, inkl. en personlig tilbagemelding, og vi taler ind i de dynamikker, som dermed er på jeres arbejdsplads.

Trin 3:

To dage.
Ud fra den samfundsmæssige udvikling, og hverdagens forandringer, taler vi om preshåndtering. For hvordan håndteres pres mest hensigtsmæssigt af den enkelte?
Der tages udgangspunkt i de udarbejdede personprofiler samt arbejdspladsens dynamikker.
Deltagerne får desuden konkrete værktøjer til at håndtere de udfordringer, de møder på jobbet. Fx samarbejdsproblemer med kollega eller bøvl med kommunikation i praksis.

Trin 4:

To dage + en dag.
Igennem flere måneder har vi nu arbejdet på at styrke fundamentet for virksomheden og den enkelte medarbejder. Nu fordyber deltagerne sig endnu mere i, hvordan de kan skabe og fastholde de forandringer, som er målet med KAMPUS-processen. Vi går et spadestik dybere ned i hver enkelt medarbejders ansvar og sikrer, at sporet fortsat er som ønsket.

Er KAMPUS noget for din arbejdsplads?
Vi vil meget gerne fortælle mere – og en snak om mulighederne er naturligvis helt uforpligtende.