Vil du have udvikling?

 

Velkommen til INKU – Institut for Kompetenceudvikling

 

Vi brænder for at flytte mennesker til større trivsel, arbejdsglæde og stolthed.

 

Det er vigtigt for os, at du bruger det, du lærer hos INKU.

 

Trivsel, arbejdsglæde og stolthed foregår nemlig i hverdagen. Hver dag.

 

Vores erfaring er, at man nemt glemmer det, som man hører om på enkeltstående kursusdage. Efter kort tid er den nye viden desværre forsvundet i travlhed og daglige deadlines.

 

Derfor har vi udviklet et koncept, som bygger på en praksisnær tilgang. Med udgangspunkt i JERES organisation og JERES medarbejdere, tilpasser vi al undervisning til netop JERES behov.

 

Du og dine kolleger vil opleve et forløb hos INKU som en fælles indsats, hvor I får nye faglige og personlige kvalifikationer, som I nemt kan integrere i jeres arbejde.

 

 

Kort sagt: Implementering er nøglen til udvikling og forandring.

 

KAMPUS

12 dage fordelt på to år – og tilpasset jeres behov. Det er essensen af KAMPUS; et målrettet kursusforløb, som implementerer arbejdsglæde, effektivitet og stolthed på din arbejdsplads.

KAMPUS indeholder fire kursustrin. Vi starter med at skabe et fælles fundament ud fra jeres ledelsesmæssige strategi og mål. 

MENTAL SUNDHED

Pres, forandringer og stigende krav slider på ledere og medarbejdere. Målrettet og forebyggende arbejde med mental sundhed hjælper jer til at håndtere en udfordrende hverdag. 

I dette forløb sætter vi fokus på jeres dagligdag. Den praksisnære undervisning suppleres med 1:1 coaching og feedback. 

LEDELSESPROCES

Hvad er det organisationen kan, som kunderne sætter pris på? Hvor er udviklingsmulighederne og de konkurrencemæssige fordele? At nå sine mål kræver en tydelig strategi.

Vi sætter fokus på mission, vision og værdier, og hjælper jer med at definere ledelsesopgaven. For hvad kræves der af dig som leder og jer som lederteam?

COACHING

Individuelle coachingsamtaler er et trygt og tillidsfuldt afsæt for læring. Her findes styrken til at tage nye skridt i arbejdsdagen. Uanset om du er leder eller medarbejder.

Coachingsamtalerne foregår i et fortroligt rum, eller med en praksisnær tilgang, hvor vi følger dit arbejde. Vi giver dig feedback på din adfærd, så du udvikler dine ressourcer og potentialer.

360 GRADERS METODEN

Selvudvikling og selvindsigt er nøgleordet i vores 360 graders metode, der handler om at forstå, erkende og tage aktion på, hvor du er i dit liv.

Du lærer om, hvorfor vi handler, som vi gør – og får redskaberne til aldrig mere at tage på, at acceptere og forstå din madvaner. 

EXTENDED DISC

Er et værktøj til at teste personlighed og adfærd. Derfor er det meget brugbart for personale, som arbejder med andre mennesker. Man får nemlig en viden om, hvorfor andre agerer, som de gør.

Samtidig får man et indgående kendskab til sig selv; viden som kan bruges til at arbejde mere målrettet og effektivt.

FUNDAMENT

Hjælper med at højne trivslen i organisationer. Forløbet styrker teamet og den enkelte leder og medarbejder. I en vekselvirkning mellem kursusdage og individuelle samtaler arbejder I målrettet med trivsel og arbejdsglæde. 

Forløbet strækker sig over 12 uger. Det består af tre fælles kursusdage for afdelingen og tre individuelle samtaler med de enkelte deltagere. 

PSYKIATRI I PRAKSIS

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker, som har psykiske sårbarheder. Din hverdag er fx på bosteder, i hjemmeplejen, på plejehjem, midlertidige opholdssteder, opsøgende arbejde eller i bostøtteregi.

Du har en baggrund som SOSU-hjælper, SOSU-assistent, ufaglært social- og sundhedspersonale, pædagog, terapeut, sagsbehandler eller tilsvarende.

SUPERVISION

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, som understøtter din faglige udvikling og øger kvaliteten af dit arbejde.

Et supervisionsforløb giver den enkelte en større forståelse for arbejdslivet – og en bevidsthed om egen rolle på arbejdspladsen.

Vores tilgang er at yde respektfuld supervision ud fra din faglighed og dit uddannelsesmæssige grundlag. Samtidig har vi fokus på de værdier, som er bærende på din arbejdsplads. 

INKU´s kunder er den samlede sundhedssektor samt private og offentlige virksomheder, der ønsker at sætte fokus på kultur og trivsel.