Et fyrtårn for trivsel og høj faglighed viser vejen mod fremtiden

Plejecenter Digterparken har oplevet en markant reduktion i sygefraværet. Stolthed og fællesskab blandt personalet gør, at samarbejdet på tværs i et stort hus er forbedret. Lad os bare sige, at dette er en af de fortællinger fra hverdagen, som du ikke vil gå glip af!

 

Vi tager dig med ud på den halvø, der strækker sig ud i Kattegat og kaldes “Jyllands næs”. Et område beriget med evige kyststrækninger, skove og en rig kulturarv på Djursland. Da Institut for Kompetenceudvikling (INKU) besøgte plejecenterleder Lene Ballegaard første gang i 2021, havde hun et håb og en ambition om, at skabe en arbejdsplads med endnu højere trivsel og et højt fremmøde drevet af medarbejdere, med faglig stolthed og arbejdsglæde.

 

Vi igangsatte et toårigt uddannelsesforløb, og resultaterne tikkede løbende ind, fordi en stor gruppe medarbejdere og ledere satte sig for at ville gå vejen sammen. Baggrunden for at indlede et uddannelsesforløb var derfor ikke blot ønsket om at forbedre de stillede arbejdsvilkår, men også et dybtfølt behov for at styrke sammenhængskraften og højne fagligheden. Med et højt fravær og plads til forbedringer i hverdagens kommunikation om fagligheden, satte de sig for at fokusere på udvikling gennem kompetenceudvikling og en forpligtelse til at skabe en mere samlet og engageret medarbejdergruppe.

 

Plejecenterleder Lene Ballegaard siger det sådan: ”Vi havde brug for at gøre noget ved vores arbejdsvilkår, så vi kunne se os selv som en enhed. Vi havde et højt sygefravær, som vi havde brug for at sætte fokus på. Vi havde også nogle interne kommunikationsmåder, som vi kunne optimere.”

 

Jeg håbede på, at vi kunne få et højere fremmøde og dermed ville vi ikke føle os så pressede i hverdagen, fordi vi ville være sammen med kendte og kompetente mennesker, som er fælles om arbejdsgange og vores fælles kultur. Jeg håbede også på at få nogle medarbejdere, der turde at spørge mere nysgerrigt ind til hinanden, både fagligt og relationelt,” fortæller Lene.

At få følgeskab blandt medarbejderne er altafgørende for succes. Derfor etablerede vi et møde mellem INKU og det Lokale MED Udvalg (LMU). ”Jeg ser, at der er to trin i følgeskabet,” siger Lene. ”Selvfølgelig skal jeg som leder gå ud og fortælle, hvad vi skal, og når vi involvere LMU er det samtidigt lettere at få talen i gang i hverdagen og gå til hinanden og LMU frem for, at der kun sker kommunikation med ledelsen. Hverdagens fortællinger er vigtige og nødvendige, og det vil jeg helt klart anbefale til andre, der skal i gang med et lignende uddannelsesforløb,” siger hun og fortæller os om, at på denne måde begyndte forbedringerne at leve i hverdagen, allerede før de gik i gang med INKU forløbet.

 

Medarbejdere og ledere var positive fra starten, og Lene husker slet ikke, at der var modstand, på nær en smule usikkerhed over, at medarbejderne skulle på kursus med kolleger, som de faktisk ikke kendte. INKU´s opgave er altid at skabe tillid i et trygt rum, da det er fundamentet for den høje involvering, som vi mener, skaber den bedste læring.

 

Det er faktisk noget af det, som personalet har rost allermest ved forløbet,” fortæller Lene og citerer dem for at sige: ”Hvor er det fedt, at vi kender hinanden på tværs i huset. Nu ved jeg, hvem jeg siger godmorgen til, når jeg møder ind i fælleslokalet. Når aftenvagten kommer, så kender jeg også hende eller ham. Før kendte man kun dem på sin egen etage. Det store kendskab til hinanden skaber arbejdsglæde og stor hjælpsomhed på tværs i hele huset.”

 

Vi spørger til de håbefulde forventninger til hele uddannelsesforløbet og Lene tøver ikke et sekund i sit svar: ”Det er, at personalet er begyndt at være nysgerrige på hinanden. I stedet for bare at antage noget om hinanden, så er der nu en stor åbenhed og et oprigtigt ønske om dialog. Det har helt klart forebygget nogle konflikter, det har gjort, at vi spørger ind til hinandens faglighed. Før spurgte vi mere om det praktiske, men nu spørger vi til de faglige begrundelser. Det har gjort en mærkbar forskel,” siger Lene.

 

I en tid hvor Danmark taler meget om ”velfærdskrise,” er det værd at bemærke, at der findes løsninger. Digterparken har heller ikke længere problemer med at rekruttere fast personale, og Lene mener, at det er den positive omtale fra medarbejderne, der smitter af i lokalsamfundet.

 

Medarbejderne er begyndt at kunne hjælpe hinanden på tværs i huset, og de tænker, at hele huset er deres egen arbejdsplads. Det betyder, at vi kan hjælpe hinanden på tværs og ikke altid behøver at få en ekstern vikar ind. I dag er der flere, der vil tage ekstravagter for at hjælpe hinanden, og det betyder, at vi får en intern vikar ind, der kender til hele huset og måden, vi arbejder på. De rekrutteringsudfordringer vi havde før, er fortid,” siger Lene.

 

Når INKU vil være med til at skabe forbedringer i en organisation, har sproget vi anvender stor betydning og indflydelse på motivationen for at nå i mål. Et eksempel er, at Digterparken valgte at ville arbejde med ”øget fremmøde,” som er en langt mere anerkendende tilgang, end at formulere det som ”lavere sygefravær.” Der ligger da også mange pædagogiske overvejelser bag INKU´s uddannelsesforløb, og vi er glade for, at det store fokus på, at det skal virke i praksis og følges op strategisk, er med til at skabe, de her resultater.

 

Ledergruppen melder tilbage til os, at de nu har fået meget mere tid til ledelse. ”Vi har fået meget mere tid til at drive ledelse og have mere fokus på den faglige udvikling. Vi har fået nogle mere selvstændige medarbejdere, der i langt højere grad kan være selvledende,” siger Lene.

 

Hvordan vil I holde fast fremover? ”Vi har en del initiativer i gang. Meget af undervisningen er pædagogisk bygget op omkring symboler, figurer og modeller, og dem bruger vi aktivt, så vi hele tiden vender tilbage til dialogen om det, vi er fælles om og nået så langt med,” afslutter Lene stolt.