Hvad betyder det, når der er ro på i en organisation?

At have "ro på organisationen" betyder generelt, at der er stabilitet, harmoni og en fredelig atmosfære inden for organisationen. Det indebærer, at der er få eller ingen konflikter, stress eller uro, og at arbejdet udføres effektivt med trimmede forretningsprocesser.

Tydelig, ligefrem og ærlig kommunikation giver gevinst, da planlægningen kan foregå effektivt og aftalerne lettere kan overholdes. Medarbejderne kan koncentrere sig om deres kerneopgave og lederne sættes fri til at være dygtige personaleledere, som passer godt på organisationen og medarbejderne.

Der kan stadig være udfordringer

Det er vigtigt at bemærke, at en rolig organisation ikke nødvendigvis betyder, at der ikke er udfordringer eller forandringer, men at den har en sund og fredelig arbejdskultur. Det gør nemlig, at medarbejdere og ledere sammen er trænet til at forebygge og løse opgaver og problemer sammen.

I INKU har vi erfaret, at denne ideelle organisationskultur faktisk er mulig at opnå. Når vi evaluerer løbende og endeligt på KAMPUS-forløbet, hører vi ofte, at der er ’ro på organisationen’. 

Vi spørger derfor dybere indtil, hvad dette udtryk betyder i praksis, og hvornår effekten af uddannelsesforløbet går i retning af ’mere ro på’.

Alle når i mål
Ofte hører vi, at der i begyndelsen er nysgerrighed og åbenhed for kurserne, men når teorier skal trænes i daglig arbejdspraksis, kan der ske et dyk i motivationen, da rigtig meget nu både kan være svært, frustrerende og kræver en masse dialog, før det gradvist lander og bliver til varige kulturændringer.

Vores projektledere, der følger lederne på plejecentrene over hele forløbet og holder styregruppemøder med ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, siger det helt tydeligt:

”De kommer i mål. Det kan være forskelligt, hvornår de første ændringer kan mærkes, men alle kommer i mål med, at der er højere grad af ro på,” siger projektleder for INKU Berit Schau Muster, der både har fulgt flere plejecentre over tid og løbende har fornøjelsen af de endelige evalueringer, som I kan læse meget mere om, på www.inku.dk