Nu evalueres indsatsen for selvstyrende teams i ældreplejen. I INKU er vi ikke i tvivl

I 2021 besluttede den daværende regering at løfte kvaliteten i ældreplejen ved at implementere selvstyrende teams. Socialstyrelsen satte dengang 191,6 mio. kr. af til forsøg i 25 kommuner med faste teams i ældreplejen i perioden fra 2022 til 2023.

I INKU har vi lagt mærke til, at de projekter der arbejder med trinvis forandring, kommer hurtigere i gang og har nemmere ved udviklingen, fordi de ikke udfordrer medarbejdere og organisation i samme grad, som de projekter der bryder helt op med eksisterende rammer.

Formålet med regeringens forsøg er at støtte projekter, der skal bane vejen for større stabilitet og kontinuitet gennem faste og selvstyrende teams. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har fulgt udviklingsarbejdet og netop udgivet midtvejsevalueringen (læs med her), der peger på store variationer i, hvordan kommunerne griber opgaven an. Der efterspørges større ensartethed.

I INKU har vi med vores to årige ”KAMPUS”-uddannelsesforløb samme målsætninger, som kommunerne. Vores tilgange og metoder er dog ens hver gang, og variationer og forskelle optræder kun, fordi vi gør det praksisnært og tager afsæt i de enkelte ledere og medarbejderes muligheder og udfordringer.

På et plejehjem kan udgangspunktet være problemfyldt, og på et andet plejehjem er der overskud til at indgå i udviklingen, men med en mere fremtidsorienteret tilgang allerede i opstartsfasen. På trods af afsættet kan vi sammenligne resultaterne, og vi er glade for, at vi altid når i mål på trods af, at der kan være bump på vejen både i opstart og undervejs i processen.

”Vi ved nu, at vores metoder virker,”

siger administrerende direktør Sanne Haaning, der med sine mange års erfaring indenfor kompetenceudvikling til sundhedssektoren holder godt fast i netop KAMPUS-tilgangen, hvor det er den trinvise forandring, der skaber resultaterne for INKU.

”Vi skal have alle med ombord og løfte hele organisationen med stor respekt for det enkelte menneske”, siger hun.

Direktøren fortæller også, at ligegyldigt om det primære formål er at etablere selvstyrende teams, så virker det, at vi kompetenceudvikler den enkelte medarbejder, lederne og hele organisationen til større frihed, ansvar og tværfaglig dialog og samarbejde. Det kommer ikke af sig selv, og derfor træner vi over lang tid og understøtter med ledersparring og coaching. Netop det, at INKU udvikler kompetencer og ikke kun fylder mere viden på gør en klar forskel.

Der var jubel på kontoret, da en af INKU´s mange konsulenter forleden dag havde armene højt hævet over hovedet og kunne fortælle, at et plejehjem i Østjylland, kun et år inde i KAMPUS-forløbet, havde halveret deres sygefravær.

”Vi holder styregruppemøder med lederteams og følger udviklingen tæt. Derfor var der også ekstra stor begejstring, da det flotte resultat på netop dette plejehjem blev fulgt op af flere resultater, som at de oplevede større arbejdsglæde med ro på organisationen” fortæller Sanne Haaning.

”Når vi hører, at de interne møder i virksomheden er uden konflikter, og at uoverensstemmelser og pres ikke når at blive til konflikter, men i stedet bliver til god kommunikation mellem kolleger, så ved vi, at vi er godt på vej, og at der er noget der virker,” afslutter hun stolt.