“2 panodiler og 52 klik – det er jo vanvittigt” udtaler plejehjemsleder

En råkold eftermiddag er slet ikke så slem endda, når man som os i INKU, har fornøjelsen af at træde indenfor på landets mange plejehjem. Hjertelige smil, humor og omsorg møder os gang på gang.

På denne vinterdag, havde vi fornøjelsen af at facilitere strategiprocessen for den samlede leder og trio gruppe. Dette indgår som opstarten til det toårige Kampus koncept, hvor netop den strategiske ramme som vision, mission, værdier og mål er det helt rigtige fundament for fremtidens kompetenceudvikling.

Med travlhed i kroppen ankom de småsnakkende, glade og med munde fyldt med brød, som de lige kunne nå at få spist, inden konsulenterne fra INKU startede op.

Deltagerne var mødt ind klokken 06.30, og nu her klokken 10.00 var de klar til at samle sig om opstarten af det toårige uddannelseskoncept, der skal fremtidssikre dem i en tid, hvor udfordringerne er mange, men håbet stadig tændt.

Vision, mission og værdier kobles op på et fremtidsbillede, der kan se dystert ud. Der er dog også nye muligheder – blandt andet gennem samarbejdet med INKU og kompetenceudvikling af hele organisationen. Ingen kan løfte det alene, det er fællesskabet og styrkede kompetencer, der skal løfte denne vigtige velfærdsopgave.

Det var dog alligevel som om, at gnisten forsvandt lidt, da de under analysearbejdet, nåede til svagheder og trusler.

”Vi skal altså have afbureaukratiseret, det er helt vanvittigt, det der foregår”

, siger en fra ledelsen og bakkes op omkring bordet. Arbejdsmiljørepræsentanten tog trist ordet:

“Et eksempel her til morgen er, da jeg skulle give to panodiler til en beboer og efterfølgende talte 52 klik med musen, før jeg havde dokumenteret korrekt”.

Men hvordan afbureaukratiserer man egentlig, hvor lang tid tager det, hvad kan vi forvente? Det talte vi lidt om. Efterfølgende søgte jeg efter svar og faldt over undersøgelsen, som Rambøll har gennemført i samarbejde med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Den går mere i dybden med, hvad afbureaukratisering i ældreplejen kan betyde – og I kan læse den her:

https://dk.ramboll.com/medier/artikler/management-consulting/afbureaukratisering-goer-det-enklere

Når I begynder et forløb hos INKU taler vi allerede ved første møde om, hvad der særligt optager jer på netop jeres plejecenter. Der kan være forskellige emner, der fylder og som vi bygger ind i forløbet. Den megen dokumentation kan vi derfor ikke undgå at tale om, selv om det ofte bliver set som det, vi ikke har indflydelse på.

Det to-årige koncept ”Kampus” er en fremtidssikring, så vi skal tale om det og alt det andet, der fylder. Måske har vi mere indflydelse, end vi regner med?

Hele organisationen bliver mere kompetent i forløbet, og det tætte samarbejde med leder- og trio-gruppe samt alle medarbejderne er altafgørende for, at det lykkes. Hele foråret er vi på vejene for at tale med jer om det, der optager jer.

Book et møde på telefon 22 98 88 00 eller kontakt@inku.dk, så kommer vi også og besøger jer!