Landets SOSU-ledere bliver svigtet

Sådan udtales det i en artikel i Magasinet Pleje. I mange tilfælde er det en af fagpersonalet, der ender som leder, hvilket giver en god faglig ballast, men ikke nødvendigvis den ledelsesmæssige.

I artiklen udtaler 2 af INKU’s tankeledere sig på omstændighederne.

Anette Raaby udtaler, at det går galt, i den manglende uddannelse:
”Det er slidsomt at være leder. For at håndtere for eksempel medarbejderkonflikter og svære samtaler, er det nødvendigt at vide hvordan. Derfor er der et stærkt behov for efteruddannelse, som tager højde for de særlige vilkår, der gælder i omsorgssektoren.”

Sanne Haaning, Adm. Direktør i INKU forklarer, at problemerne også er stigende kompleksiteter hos borgerne, samtidig med at de ledelsesmæssige krav stiger i forhold til den nye generation af unge medarbejdere i faget. Opgaverne stiger, og ledernes kompetencer bliver utilstrækkelige:
”Lederne kan sagtens finde ud af at lave en vagtplan. Deres udfordring er at håndtere den megen drift og de mennesker, som de er ledere for.”

Med både mangel på varme hænder og voksende økonomisk byrde, er ældreplejen stadig en politisk kampplads, op mod valget i næste uge. I jagten på stemmerne skal politikerne ikke forsømme det vigtigste komponent i Velfærds-Danmark: De fagfolk, der leverer ydelserne.

Fremtidens plejesektor afhænger af, at vi ruster menneskerne der skal lede den, og giver dem de rette kompetencer.
Læs hele artiklen HER.