Millioner til teams i hjemmeplejen

Det her er en god nyhed, som vi i INKU er glade for at dele med jer, med håb om, at vi i fremtiden ser et stærkt fokus på udvikling, over hele landet.

Socialstyrelsen har nemlig tildelt Favrskov Kommune 9,1 millioner kroner fra en landsdækkende pulje til at etablere faste teams i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med fokus på større kontinuitet i plejen for den enkelte borger. Samtidig sættes der i Favrskov Kommune øget fokus på rehabilitering, forebyggelse af ensomhed og medarbejdertrivsel.

Det er gode erfaringer fra Hinnerup, der nu bredes ud til Hadsten, Hammel og Ulstrup.

Rikke Randrup Skåning (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, glæder sig over bevillingen på 9,1 millioner kroner.

Vi har en ambitiøs ældrepleje, der hele tiden stræber efter at levere pleje af højeste kvalitet og samtidig arbejder for at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, da vi ved, at det højner livskvaliteten og kan være med til at forebygge ensomhed. Projektet her taler ind i det hele og giver derfor så god mening, siger Rikke Randrup Skåning.

Der skal med Teamorganisering fokus på:

 • Rum til faglighed
 • Inddragelse og medindflydelse i de tværfaglige teams
 • Kontinuitet i de enkelte borgerforløb er nøgleordet.
 • Ansættelse af koordinator, som skal understøtte og kompetenceudviklingen i de enkelte teams
 • Teamorganiseringen skal kombineres med kompetenceudvikling inden for rehabilitering og forebyggelse af ensomhed.
 • Medarbejdere i hjemmeplejen skal oplæres i, at inddrage borgeren i opgaver i hjemmet
 • Medarbejderne skal kunne hjælpe borgeren med at aktivere eller opbygge et socialt netværk for at forebygge ensomhed mest muligt.
 • En styregruppe og en arbejdsgruppe skal sørge for projektets fremdrift og afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget.
 • Et panel med eksterne interessenter skal fungere som sparringspartner for arbejds- og styregruppen.
 • Der vil blive sammensat et bruger- og pårørendepanel, der drøfter projektet, erfaringer og konkrete problemstillinger.
 • Inddragelsen af brugere, pårørende og andre interessenter i projektet.

Seriøse indsatser, hvor det tyder på, at der er en gennembearbejdet plan. I INKU hylder vi især kompetenceudviklingen, så medarbejderne er i stand til at kunne selv i praksis. Også at der både politisk og i et eksternt panel og intern styregruppe følges godt med. Vores erfaringer er, at når vi starter et projekt op, så nedsættes en styregruppe, der løbende procesevaluerer. Vi får mulighed for hele tiden at justere og gemmer altså ikke bare evalueringen til sidst, som det ses i mange projekter. Styregruppen består af ledere og nøglepersoner, der sammen med evaluator og projektleder, sikrer kvaliteten og opsamler læringen undervejs. For vi spørger nemlig os selv:

Hvordan kan vi vide, om vi lærer noget der kan bruges og leve i praksis, hvis vi ikke undersøger det, gennem tætte løbende dialoger?