INKU skaber attraktive arbejdspladser

#Employerbrandingstrategi – kan det mon siges bedre på jysk? Det kan det faktisk. Hver gang INKU arbejder med landets plejecentre sker det. Ledelse inkl. tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, er en vigtig trio, hvor vi sammen lægger en strategi for, hvordan vi får skabt en attraktiv arbejdsplads med fastholdelse, trivsel, robusthed og fremtidig rekruttering.

Tænk sig, hvis vi kunne få mange voksne til at overveje, om Social og sundhedsområdet kan være deres arbejdsplads i fremtiden. Både de helt unge og de voksne, der ønsker sig en omskoling senere hen i livet. Det kræver uddannelse og det kræver efteruddannelse – og det har Danmark klar! Og så kræver det i høj grad nogle arbejdspladser, der har store ambitioner om, at ville skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere er glade og stolte over deres erhverv. Er du plejehjemsleder, kan det derfor have stor værdi, at sige ja tak til en snak med INKU´s specialiserede konsulenter indenfor dette område.

Der er heldigvis også politiske kræfter der arbejder denne vej. 10.000 flere i arbejde er dagens overskrifter i medierne. Vi kommer til at mangle arbejdskraft de kommende år indenfor mange brancher. Derfor kan #employerbrandingstrategien i en trio og med en stærk rekrutteringsstrategi bruges i mange brancher. Det kender vi dygtige konsulenter, der gerne tager en snak med jer om.

I INKU – Institut for kompetenceudvikling, holder vi øje med hvad der rører sig og er enig i nedenstående, nemlig at brugen af VEU godtgørelser på AMU området, bør indgå smart i et længere uddannelsesforløb. Vi har en masse erfaringer med hvorfor det giver mening og hvordan man gør.

Læs mere HER.

1. Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne

  • Det anbefales, at kommunerne ansætter elever allerede på grundforløbet, og ikke først på hovedforløbet i praktikforløbet. Ved at tilbyde eleverne løn, allerede inden de når praktikken, kan kommunerne imødekomme det høje frafald mellem grundforløb og hovedforløb.
  • For at imødekomme frafaldet på uddannelserne, anbefales det, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere. Understøttelsen bør ske på tværs af myndigheder i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte. Dette bør foregå både før og under praktikken.
  • Det anbefales, at kommunerne i højere grad gør brug af AMU. Det vil sige efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere, så de på den måde kan blive opkvalificeret til SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Kommunerne kan også med fordel gøre brug af de aftalte meritmuligheder i VEU-Trepart, hvor uddannelserne kan afkortes ud fra tidligere erfaringer.