Arbejder din arbejdsplads med mennesker, som har psykiske sårbarheder

Som de eneste i landet udbyder vi nu kurset ”Psykiatri i praksis”.

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker, som har psykiske sårbarheder. Din hverdag er fx på bosteder, i hjemmeplejen, på plejehjem, midlertidige opholdssteder, opsøgende arbejde eller i bostøtteregi. Du har en baggrund som SOSU-hjælper, SOSU-assistent, ufaglært social- og sundhedspersonale, pædagog, terapeut, sagsbehandler eller tilsvarende.

Faglig usikkerhed i psykiatrien har store omkostninger, både menneskeligt og økonomisk. I praksis fører det til, at medarbejdere kan føle sig utrygge eller bange – og at borgeren ikke får den rette hjælp.

Desværre er alt for mange medarbejdere for dårligt klædt på til mødet med psykiatriske patienter – og sådan er det måske også for dig?

Vil du vide mere kan du læse HER.

eller kontakt os på tlf. 22988800.