En bølge af ældre er på vej. Er vi klar?

En bølge af ældre over 80 år i størrelsesordenen 160.000 flere om små otte år, skyller ind over os og behovet for 300 nye plejehjem er en realitet. FOA fremskriver, at der frem mod 2030 skal tiltrækkes mere end 42.000 ansatte inden for SOSU-området for at holde trit med udviklingen. Det er redaktør Steen Houmark fra OPS-Indsigt, der referer til  OK- fondens direktør Ulrik Ahrendt-Jensen, der i Politiken den 12. marts, slår alarm.

Tallene taler sit eget sprog og vi taler både med plejehjemsledere og medarbejdere, om denne problematik, for det er jo klart, at det vækker bekymring, når de allerede nu oplever et pres i hverdagen, som vi i INKU hjælper dem med at håndtere.

Vi følger løbende debatterne, for FOA har råbt ulven kommer, i lang tid. De peger på, at selv om vi skulle formå at bygge tilstrækkeligt med plejehjem, så mangler vi stadig medarbejdere og da hver tredje social- og sundhedsansat i dag er over 55 år og har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet om få år, er der et akut problem med at få de unge ind på landets Social- og sundhedsskoler. I skrivende stund kender vi ikke de præcise tal for optag i 2022. Dog er det en stor trussel for velfærdssamfundet generelt, at VIA University College i dag melder ud, at der er 42 pct. færre, der har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen i 2022. Der er noget der tyder på, at rekrutteringen ikke løses ved at tro på, at flere vil uddanne sig indenfor velfærd.

OPS-indsigt gør os dog opmærksom på en anden kedelig udvikling, som vi mest kender fra andre brancher. I tider med mangel på arbejdskraft, lokker den ene virksomhed typisk med en 10´er mere i timen eller bonusser. Denne tendens ses nu også i ældresektoren. Man stjæler på den måde medarbejdere fra hinanden og kommunerne kommer i konkurrence om, hvem der kan tiltrække med de mest favorable vilkår. Der lokkes med vagtplaner uden weekendvagter, lønbonusser og der headhuntes nyuddannede direkte fra skolerne.

 Det desperate bliver sjældent til bæredygtige løsninger, siger INKU´s direktør Sanne Haaning, der har arbejdet med konsulentydelser til sundhed og omsorgssektoren i mange år. ”På denne måde lukker vi bare et hul et sted, for at skabe et endnu større et andet sted. Den panik der opstår, skaber konkurrence, mistrivsel og jeg kan kun se, at det går udover kvaliteten på sigt. Vi har i INKU mange dygtige medarbejdere, der fagprofessionelt kan være med til at se på problemstillingerne fra mange andre analytiske vinkler”, siger Sanne.

 ”Katastrofen kan dog afværges” mener Ulrik Ahrendt-Jensen. ”Betingelsen er bare, at alle arbejder sammen, på tværs af ideologier, sektorer, offentlige og private ejerskaber og interesser. Vi oplever, at vore ansatte i fuld alvor får tilbudt velkomstbonusser på 5.000-10.000 kroner, hvis de vil være så venlige at sige op hos os og skifte til et andet plejehjem eller hjemmepleje”, siger han.

 Vi er enige i, at rigtig meget skal gentænkes, og hvor findes svarene?

 INKU er bedst ude ved ”kunderne”. Der hvor vi kan mærke og se processerne, samt følge medarbejderne i deres daglige praksis. En del af forløbene er derfor også supervision og coaching, hvor vi kan forandre og sikre, at der rent faktisk sker noget nyt og andet, end blot at løbe stærkere. Vi finder netop meget guld ved at være tæt på, så vi kan optimere og skabe arbejdspladser andre gerne vil være en del af. Dette kan ikke stå alene og Danmark er endnu ikke klar, selv om 2030 jo er lige om lidt. Brede politiske beslutninger, budgetter, attraktive lønpakker, gode arbejdsforhold i et arbejdsklima, der bygger på samarbejde, trivsel og kompetenceudvikling, mener vi absolut skal understøtte optimeringer og metoden til, at finde innovative løsninger, sammen med medarbejdere og ledere.

 ”Der er skønsmæssigt over 100.000 mennesker, der står sådan lige på kanten af arbejdsmarkedet i dag. Dem skal vi have fat på”, siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

 Ja, hvis vi ikke kan få nok medarbejdere gennem uddannelsessektoren, skal vi finde medarbejdere andre steder og omskole. Men at rekruttere fra den yderste kant på arbejdsmarkedet, kan let gå udover kvaliteten. Her kræves der mere end faglig omskoling, da de også skal være arbejdsmarkedsparate.

Vi mener, at der også skal sættes fuld styrke på at gøre uddannelse og efteruddannelser attraktive. Desuden skal arbejdspladserne være fornuftige og meningsfulde at arbejde for, så ikke kun dem der ikke kan få andet job, søger ind, men også dem der vælger det aktivt til, så vi også får den bedst mulige velfærd.