Dårlig kultur kan komme snigende

Lige såvel som den dårlige kultur, kan snige sig ind i enhver sammenhæng, sådan kan den gode kultur også snige sig ind, mener vi i INKU. Begge kulturer kalder på handlinger, rammer, træning, vilje, viden og enten mangel på kompetencer eller udvikling af nye kompetencer. Og ja, dårlig kultur træner man også. Det gøres ved at gentage dårlig adfærd igen og igen, uden at den stoppes. Alle mennesker og organisationer har et valg og selv om rammerne er helt håbløse, så har vi stadig et valg, om vi vil gå videre med den dårlige eller gode kultur.

Vi anerkender i høj grad, at det er svært med politiske rammer, der fører til arbejdspres og sygefravær i ældresektoren. Vi anerkender bare også, at der er nogle uafprøvede løsninger indenfor den ramme, der nu engang er.

Ulla Gram, formand for FOA Silkeborg-Skanderborg, udtaler sig i disse dage om kritik af et Plejecenter i Silkeborg kommune.

Lige nu er det personalet, der må tage tæskene for det her, men dybest set er det et svigt, der går meget videre. Der er politikere, der har sat rammerne, og som ikke har lyttet, når der er blevet advaret om, at det vil gå galt” siger hun til Midtjyllands Avis i dag, den 2. december 2021. Og det er så her, at det med den gode og dårlige kultur bliver aktuel.

Vi er nået så langt ud med normeringerne på plejecentrene, at det i en travl hverdag er vanskeligt at bevare overblikket. Når man kigger ind udefra, kan forholdene virke uværdige, men det kan være et udtryk for, at man forsøger at få enderne til at nå sammen” siger Ulla Gram til Midtjyllands avis.

En dårlig kultur der kommer snigende kan blive normal, og så ser man ikke længere, at den normalitet, man har fået, ikke er værdig. Det kræver også en ledelse tæt på, der kan tage fat i medarbejdere med en forkert adfærd, men ledere i både hjemmeplejen og på plejecentrene har ikke tid til det med de arbejdsbetingelser, de har” mener Ulla Gram.

Vi er enige. Vi skal helt tæt på hverdagen, for at ændre kultur. I INKU er konceptet derfor bygget op med coaching 1:1 og supervision af medarbejderne, hvor vi følger medarbejderne i hverdagens praksis. Vi går altså ikke bare videre til næste opgave efter to dages kursus, for det virker slet ikke, siger vores erfaring. Ærligt, tillidsfuldt og med stor respekt, træder vi derimod ind i hverdagen, og arbejder med kulturen, altid i samarbejde med medarbejdere og dygtige ledere.