Godt Nytår

Nogle dage herinde i det nye år, er smilet ikke stivnet. Vi glæder os over, at social og sundheds sektoren med særlig fokus på de ældre, i Statsministerens nytårstale fik så meget opmærksomhed. De store larmende, lovende, varme overskrifter stod i kø. Vi blev hørt og bekræftet. For jer der ikke husker detaljerne, bringer vi her det afsnit, som handler om os og jer, der arbejder i den sektor.

Det er tid til at finde ind til kernen. Hvad er egentlig det vigtigste i vores velfærd?

Kerneopgaven, ja lad os få et fælles sprog og retning for den. Og tid, opmærksomhed, fokus, så vi ikke mister det faste og fælles blik på det.

Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver.

Vi møder hver dag medarbejdere, for dem dette erhverv er et kald. Mange holder fast i passionen, og andre brænder ud. Fokus på mission og vision for alle og ikke mindst ledelsen, er så vigtigt. Og Mette Frederiksen siger da også:

Det vil kræve stærkere ledelse. Konkrete problemer skal løses lokalt. Og ikke med endnu mere lovgivning.

Og til jer ledere der læser med her. Vi ved at I knokler. Vi hører jer sige, at I stort set aldrig holder rigtig fri, for også i fritiden kan der være tankemylder om alle de ender, der ikke hænger sammen. Om det I burde have sagt, den lille detaljer, der kunne have gjort en forskel for et menneske, men der kom noget andet i vejen. I morgen skal jeg huske… og i overmorgen må vi få styr på….

I INKU mener vi, at lederuddannelser, med helt særlig fokus på jeres branche, vil være et godt sted at starte. Den ledelse fortjener i at få. At chefer og politikere vil spille jer gode og stærke, fortjener I.

Vi bringer her uddraget og er der nogen derude, der vil have besøg, blot til en snak om alt det I har på hjertet, nytårsfortsæt, ønskelister, refleksioner…så sig til, vi er gode at snakke med.

Mette Frederiksen:

I ældreplejen gælder det – som i store dele af resten af vores velfærd – at der mangler tid til det, der er vigtigst.

Jeg tror ikke på, at vi kan spare os til bedre velfærd. Når der kommer flere børn og ældre, så skal pengene følge med. Og det gør de nu. Det gør de under den her regering.

Men jeg tror heller ikke på, at vi løser alle problemer ved at tilføre flere penge.

Det er tankevækkende, at en jordemor for 20 år siden havde næsten dobbelt så mange fødsler som i dag. Men der er kommet flere opgaver til. Så mange oplever, at der nu er mindre tid til de fødende.

Der er – som lovet – afsat midler til 1.000 ekstra sygeplejersker. Men flere steder mærker man det ikke. 

Billedet er det samme i store dele af den offentlige sektor.

Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer.

Det tærer på arbejdsglæden. Det gør det svært at rekruttere. Og det giver en velfærd, der ikke altid lever op til forventningerne.

Det er tid til at finde ind til kernen. Hvad er egentlig det vigtigste i vores velfærd?

Relationer, nærvær, omsorg og faglighed.

Et velfærdssamfund, hvor der er mere hjerterum end kontrol. Mere sund fornuft end regulering.

Og ja, det vil betyde, at tingene bliver gjort forskelligt.

Det vil kræve stærkere ledelse. Konkrete problemer skal løses lokalt. Og ikke med endnu mere lovgivning. 

Selvfølgelig er der meget, der lykkes i velfærdssamfundet. Hver dag.

Men hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre har fortjent.

Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående.

At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter helt forfra.

En ny kort og præcis ældrelov. Med klare værdier. Værdighed. Valgfrihed. Selvbestemmelse. Og få dokumentationskrav.

Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver.

Jeg ved, at forslaget vil møde modstand. Jeg må bare konstatere, at jeg nu er den sjette statsminister, der problematiserer bureaukratiet. Poul Schlüter var den første. Problemerne er kun blevet større.

Derfor har vi givet syv kommuner mulighed for at blive fri af næsten alle statslige regler på en række velfærdsområder.

I det nye år vil vi tilbyde alle landets kommuner det samme. Så I lokalt kan skabe den folkeskole. Den ældrepleje. Den børnehave, I ønsker.

Det er mit håb, at de nyvalgte borgmestre og byråd vil tage udfordringen op.

Og at Folketingets partier vil være med.

Jeg er ikke i tvivl om, at resultatet bliver bedst, når vi samarbejder bredt om løsningerne. Som vi har gjort det siden folketingsvalget.